Inlägget gjort

Atlantis – en myt med verklighetsbakgrund?

Från Wikipedia och Atlantipedia.ie

Myterna om Atlanten, dess geografi och dess befolkning kan få  börja med ”Atlantis”, Platons berättelse, som man kan finna i två dialoger, nämligen Timaios och Critias. Där berättar Platon om en stor kontinent, Atlantis, större än Asien och Europa tillsammans (vi ska tänka på att grekerna på den tiden inte kände till några andra kontinenter utom dessa och Afrika). På Atlantis bodde människor, stora som jättar, med krafter därefter och självkänsla som uppfyllde deras kroppar. De gav sig på att försöka erövra länderna runt Medelhavet, och de skulle ha kunnat vinna, om inte gudarna lagt sig i. Ett sådant övermod kunde gudarna inte tåla. De raserade hela Atlantis, allt sjönk i havet: palats och dyrbarheter, torn och bebyggelse. Kvar blev bara de högsta topparna. Många har sökt det sjunkna Atlantis.

De kan numera möjligen vara Azorerna – eller varför inte Madeira eller Kanarieöarna? (se också atlantipedia.ie).

Kartan är ur Athanasius Kircher (1602-1680), som var den förste som menade att Kanarieöarna kunde vara rester av Atlantis. Bilden är publicerad i Mundis subterraneus 1669. Klumpen i mitten av Atlanten kan möjligen vara en undervattenskontinent. I vilket fall kan inte Columbus ha sett den när han ”upptäckte” Amerika år 1492.


Inlägget gjort

Hur utvecklas en sol? Ur: Rymdbråtens budskap av Aurora Ottiliana

I Rymdbråtens budskap lever mänskligheten i närheten av en röd sol. En person berättar vad hon lärt sig om en stjärnas utveckling så här:

”Först var den liten och ettrig. Fusion hette det som gjorde att den lyste och var varm. Det var vätet slog ihop sina atomkärnor så att det blev helium. Efter en lång tid tog vätet slut i stjärnan. Då blev det helium som pressade ihop sina atomkärnor till kol, syre och neon. När stjärnan fick en röd färg började den kasta ut materia.  Allt som fanns runt stjärnan uppslukades av stjärnelden. Planeterna som cirklade runt stjärnan försvann. Senare drog stjärnan ihop sig igen och blev vit eller svart.”