Om författare och illustratörer

Yvonne Wærn (Författare)

bor i Linköping, Sverige och är professor emerita. Hennes
specialomåde var kognitionspsykologi med inriktning på människa-dator interaktion. Efter sin pension har hon börjat författa skönlitterärt. Det har hittills blivit fem historiska romaner, två science fiction (varav en med bakgrund i hennes tidigare kunskaper om artificiell intelligens) och tre barnböcker i fantastikanda. Hennes arbete har fört henne omkring i världen men ett av hennes favoritställen på fritiden är Kanarieöarna. Därifrån har hon skrivit en historisk faktabok.
Några noveller är också publicerade samt antagna för publicering. Hon har en egen hemsida med adress: http://yvonnewaern.se
och finns också på facebook: https://www.facebook.com/yvonnerwaern och instagram: https://www.instagram.com/skrivaryvonne/
samt https://www.instagram.com/fabelfarmor/

Sugandha Iyer (medförfattare och illustratör)

bor i Poona, Indien. Hon har studerat litteratur och indisk kultur
samt har gått en tre-årig kurs i teckning, nämligen Santhanu
Chitra Vidyalaya, Chennai. Hon har arbetat som designer av
mönster på sidentyger. Hon finns på Facebook:
https://www.facebook.com/sugandha.iyer1

Radikha Malekar (teckningslärare)

bor i Poona, Indien och är lärare i Kalavati konst. Till hennes kurs
kommer barn i åldern 5 år och äldre.
Radikha har textat titlar på sanskrit i de indiska böckerna, efter
Sugandhas förlaga samt förmedlat instruktioner till illustratörerna
på deras modersmål, marathi.

Rahul Satpute (illustratör)

bor i Poona, Indien och är omkring tjugo år gammal. Han studerar på femte och sista året på Abhinav Kala Vidyalaya, en kommunal skola i Poona, Indien. Han har ritat illustrationer i två böcker efter anvisningar av Sugandha Iyer och med hjälp av sin lärare, Radikha Malekar.

Kiran More (illustratör)

bor också i Poona, Indien och är en av Radikha Malekars elever. Han har liksom Rahul Satpute arbetat med att avbilda Sugandha Iyers illustrationer till Ramayana.

Sara Melin (illustratör)

Sara Melin är barnbarn till Yvonne Wærn och har dels en
konstnärlig utbildning från en folkhögskola i Jakobsberg, dels en
konstvetenskaplog utbildning vid Södertörns högskola. Hon har en egen hemsida: https://saramelin.webnode.se/ och finns på instagram: https://www.instagram.com/livrederien/

Esha Iyer (illustratör)

Esha Iyer är barnbarn till Sugandha Iyer och utbildar sig för
närvarande till arkitekt.

Snezana Lindskog (bokomslag)

är för närvarande fritidspedagog med inriktning på skapande verksamhet för
barn. Hon har utbildat sig på Lärarhögskolan i Malmö, med inriktning på konst, bild och medier. Hennes hobbies är bildskapande, fogoraferande och skrivande. Snezana finns på Facebook: https://sv-se.facebook.com/snezana.lindskog